ZOTI ËSHTË I PARI, SHQIPËRIA MBI TË GJITHA

FOTO GALERI/ KONGRESI I TIRANES KUQEZI

2 KOMENTE

fieraku

24/03/2013

arrow

diktatures po i vjene fundi ,kreshnik spahiu i vetmi shqipetar politikane qe luftone per te miren e shqiperise dhe shqipetareve

Vijaya

05/10/2014

arrow

PO ene Mero Baze e kishte bo te forte fare kete sihrimkn tek AntenaZbulohen letrat mes Papa Benediktit XVI dhe Fronte di Ferruci (Fahri Balliut)Pas ikjes seb Papa Benediktit XVI nga selia e Vatikanit, zbulohet neb zyrebn e tij njeb korrespodenceb me botuesin e gazetebs 55 neb Tiraneb, Fahri Balliu, i pagebzuar me emrin Fronte di Ferruci.Neb letrebn drejtuar Papebs thuhet:“I nderuar zoti Papeb.Po teb shkruaj nga Shqipebria dhe jam botues i gazetebs 55, e cila mbush sivjet 15 vjet. Pebr 15 vite rresht neb qendebr teb punebs dhe luftebs soneb ka qeneb zbulimi i rrebnjebve tona perebndimore, ku kye7i i arteb i kebtij suksesi ka qeneb Partia Demokratike dhe udhebheqebsi i saj, Sali Berisha.Qysh neb fillim teb punebs soneb, vendosebm t’i pebrkushtohemi vlerave teb katolicizmit, njeb betejeb kjo e gjateb ku kemi hasur dhe vebshtirebsi. Uneb personalisht vendosa teb pagebzohem neb kishebn e Velipojebs, kur aty ishte njeb prift i vebrteteb demokrat, por intrigat e disa katolikebve neb kupolebn e PD-seb meb anuluan pagebzimin me arsyetimin se isha bebreb synet kur isha i vogebl si mysliman. E vebrteta ebshteb se uneb jam bebreb synet se na hahej bakllava neb shtebpi dhe na duhej njeb sebep.Pas kebsaj uneb vazhdova pebrpjekjet e mia dhe vendosa teb konvertoj emrin nga Fahri Balliu neb Fronte di Ferruci, qeb ebshteb emri im tani e tutje.Por sidoqofteb ebndrra ime pebr t’u konvertuar ka mbetur objektiv i jetebs sime.Me qebllim qeb teb tejkaloj paragjykimet ndaj meje, sidomos teb atyre qeb mendojneb se nuk meritoj teb jem mbebshtetebs i juaji, vendosa teb botoj librin “Jezusi i Nazaretit”, pebr teb cilin sie7 kam debgjuar ju jepni bekimin tuaj pebr e7do botues.Meqeb ju jeni duke ikur, do t’iu isha mirebnjohebs teb meb firmosnit dhe mua njeb fotografi tuajebn me betimin apostolik si botues i kebtij libri pebr Krijuesin e Madh.Pas kebsaj uneb teb jap fjalebn se do t’i tejkaloj gjitheb pengesat politike dhe fizike pebr pagebzimin. Pas disa bizneseve teb suksesshme neb shitje skrapi me imzot Arben Arkipeshkvi (ish Arben Imami), kam vendosur teb bebj operacion plastik organin gjenital, qeb ta heq pengesebn e synetllebkut, qeb disa drejtues teb larteb teb PD-seb ma kaneb shpikur si sebep qeb teb mos bebhem dhe uneb katolik.Shpresoj teb ma debrgoni ateb fotografi me mbishkrimin tuaj dhe kjo do teb jeteb dita meb e lumtur e jetebs sime.PS: Po tu desh ndonjeb gjeb tani qeb nuk je meb Papeb, meb thuaj se s’ka problem.”Papa Benedikti i XVI, pasi mori letrebn, e lexoi me kujdes dhe u prek shumeb nga pebrkushtimi i tij pebr teb botuar librin “Jezusi i Nazaretit” dhe pebrpjekjet e tij 15- vjee7are pebr t’u pagebzuar.Mori njeb fotografi teb tijebn dhe shkroi anash saj: “Shenjtebria e tij, Papa Benedikti XVI, u jep me gjitheb zemebr Bekimin Apostolik Z. Fahri Balliu, stafit dhe bashkebpunebtorebve teb “Gazetebs 55” dhe “Shtebpiseb Botuese 55”, qeb ka botuar neb gjuhebn shqipe librin “Jezusi i Nazaretit”, kebrkuar me rastin e 15-vjetorit teb themelimit teb tyre. Duke lypur pebr ta hire teb shumta hyjnore”.E mbylli fotografineb neb njeb zarf dhe ia nisi ambasadorit teb tij neb Tiraneb me shebnimin: “Kebteb fotografi dorebzoja fotografi-kebrkuesit, por teb lutem pasi teb sigurohesh se uneb jam larguar nga Vatikani. Meqeb na janeb hapur shumeb fjaleb teb kebqija pebr abuzime seksuale, lute teb pebrvuajturin teb heqeb doreb nga operacioni plastik pebr teb eliminuar pasojat qeb ka lebneb synetllebku neb mosheb teb re”.

Lini një përgjigje

Emri juaj: (i domosdoshëm)

Emaili juaj: (i domosdoshëm)

Përgjigja juaj:

Posto përgjigjen